O MRTVOM MORU

Mrtvo more je dobilo ime po tome što u njemu ništa ne živi. Međutim, danas je ono poznati centar prirodnog zdravlja i ljepote.